Följ oss

FacebookRSS
Hem » Arkiv via kategori » Övrigt » Insändare

Gränna Skogsgrupp: Värna Vättern!

Vättern, ett innanhav med klart dricksvatten, ger dagligen tusen och åter tusentals människor frisk vatten. Det lär till och med finnas planer på export av dricksvatten till Europa. Runt denna…

Andreas Brantgården: Kommunen tar inte ut överpriser

Till ”Herr Anonym”   Vårt ansvar som tjänstemän är att fullfölja de uppdrag och beslut som våra folkvalda beslutsfattare ger oss. I detta fall är uppdraget att marknadsanpassa arrendet. Att…

Också arrendator: Kostnader att återställa flygfältet

Kommunen glömmer att dra ifrån kostnaderna för att återställa flygfältet till åkermark, tex röjning och plöjning vilket måste dras ifrån det totala värdet vilket herr Brantgården tydligen har missat. Vidare…

Gränna skogsgrupp: Bortblåst förnuft

Gränna Skogsgrupp har i snart 20 år verkat för de Östra Vätterbranterna som nu av Unesco kommer att utses till biosfärområde. En stor händelse för kommunen och för hela landet.…

Rolf: Se upp för störande vindljud

Bygg inte vindkraftverk för nära boende.…

Stina Fröberg: Vindkraftverken är vackra

Tänk att man kan se så otroligt olika på saker och ting. Jag tycker att vindkraftsverken är vackra. Jag kan inte se att vindkraftsverken runt Brahehus förfular. När jag stod…

J-G Forsberg: Vindkraftverk och miljö

Den explosionsartade nyetableringen av  vindkraftverk håller på att bli en  landskapskatastrof i vårt land.  Född och uppvuxen i Gränna och med starka band till  denna bygd, inklusive landskapets skönhet, är…

Annika Johansson: Spara inte pengar på skolbussarna

Jag deltog tyvärr inte i mötet om skolbussarna som var i Ribbaskolan i förra veckan. Men jag vill ifrågasätta om man spar pengar. Många barn kommer idag tidigare till skolan…

Sida 1 av 212