Följ oss

FacebookRSS

EU-projekt för fler landsbygdsinvandrare

12-06-13

Tre stycken Leader-grupper satsar genom projektet ”Ny på landet” på att få fler invandrare att få en mer positiv syn på den svenska landsbygden. Nu söker de lokala föreningar som vill samarbeta för att knyta samman landsbygdssvenskarna med invandrare från tätorten.
 – Det är ett tvåårigt projekt som syftar till att öka kunskapen och visa utrikesfödda möjliga vägar att arbeta, bo och leva på landsbygden, säger projektledaren Rasudin Becirbegovic.

Goska Sobezak, Jeanette Uner och Rasudin Becirbegovic leder projektet Ny på landet. Foto: Privat

 – Har du en förening som vill delta i ett samverkansprojekt med fokus på integration? Genom att delta i projektet kan du upptäcka nya synvinklar till verksamheten i er förening. Projektet är uppdelat i tre plattformar: Jobb, Bo och Leva. Plattformarna innehåller en rad olika aktiviteter där du och din förening kan delta. Om du inte är medlem i en fören­ing och är intresserad av att delta kontaktar du Ny på landet. Var med i projektet och utmana gärna andra att delta, uppmanar Rasudin Becirbegovic från Leader Sommenbygd.
Förutom Leader Sommenbygd, som vi tillhör, är det också Leader Gränslandet samt Leader Folkungaland som står bakom projektet.

Exempel på aktiviteter kan vara att bjuda in etniska föreningar och berätta om vilka jobb som finns på landsbygden, knäcka de dolda regler som vi svenska tillämpar, laga mat från Sverige och andra länder och att utbilda utrikesfödda till att bli naturvägledare.

Föreningsbigården i Örserum. Foto: Erik Hugander

Intresserade kan kontakta Rasudin Becirbegovic. Man kan även komma till det informationsmöte som kommer att hållas i föreningsbigården i Örserum, torsdagen den 14 juni. Mötet börjar klockan 18.00 och Rasudin Becirbegovic är på plats från klockan 19.00.

…………………………

 journalisttommy

…………………………