Följ oss

FacebookRSS

Lions lämnar kulan

12-06-10

Nu flyttar Lions i Gränna till nya lokaler. På grund av ägarbyte lämnar man sin gamla klubblokal och har nu hittat en ny.

Fikapaus i flyttningsarbetet. Foto: Privat

Sedan 1997 har Lions Club Gränna haft i stort sett egen lokal, vilket är ganska ovanligt bland Lionsklubbar. Visst har det varit en enorm tillgång på många sätt, detta tack vare ett mycket generöst tillmötesgående av fastighetsägaren Hans Carlsson, som själv är en trogen Lionsmedlem och sedan många år ägare till Gränna Taxi.

Nu har Hasse sedan några månader tillbaks blivit pensionär och sålt sitt företag, vilket då innebär att Gränna Lions Club också måste flytta då den nye ägaren har planer på ombyggnad och omändringar av fastigheten. Givetvis har detta inneburit mycket funderingar och vånda för klubbens medlemmar, vart skall vi ta vägen, hur skall detta bli?

Många hjälptes åt med flytten. Foto: Privat

Sonderingar och efterforskningar har pågått sista halvåret att hitta något att få hyra för klubbens möten och förvara material och utrustning som tar plats. Glädjande nog har man funnit en lösning, mycket tack vare vänliga och tillmötesgående människor.

Lions jobbar ju oerhört mycket med hjälpverksamhet, men nu har det också visat sig när man behövde hjälp själva, då fanns det människor i vår närhet som ställde upp. Detta är klubbens medlemmar mycket tacksamma över.

För en dryg vecka sedan började utflyttningen från själva möteslokalen, som tidigare varit drätselkommarens möteslokal, och förrådet i källaren. Vi ber att få återkomma med var och hur Lions Club i Gränna kommer att finnas närflytten är klar.

Stort och varmt TACK! till Hasse Carlsson för den tid vi haft förmånen att få disponera dessa fina lokaler.

Karl-Emil Janzon
Lions Club Gränna

(Efter omröstning bland Lionsmedlemmarna 1997 döptes den gamla klubblokalen till Lionkulan.)