Följ oss

FacebookRSS

En bisyssla i dubbel bemärkelse

12-04-05

Intresset för biodling ökar runt om i landet och då även här i vår bygd. En man som har lett det lokala arbetet under många år är Sture Käll som nu även går in i ledningen för de nationella biodlarna.

Sture Källs bisyssla har fört honom till toppen av Sveriges Biodlares riksförbund. Foto: Erik Hugander

I helgen valdes Sture Käll från Gränna till vice ordförande i förbundsstyrelsen för Sveriges Biodlares riksförbund (SBR). Förbundsstyrelsen arbetar nationellt med att bland annat utse kommittéer, arbetsgrupper, råd och ansvariga personer för att planera och delvis genomföra verksamhet inom olika områden. Sture är sedan ett par år tillbaka även ordförande i Länsförbundet i SBR. Lokalt har Sture hållit i ordförandeklubban i flera år för Grännaortens biodlarförening.

Under vinterisoleringen kan Sture se bina genom en glasskiva. Foto: Erik Hugander

När Vista Härold träffar Sture i föreningsbigården i Örserum visar temperaturen endast några få plusgrader trots det soliga vädret. För att öppna och inspektera en bikupa måste det vara knappt 15 grader och hyfsat väder, inte regn eller blåst. Men genom en glasskiva kan Sture ändå se bina och konstatera att de är relativt många och att de hittills överlevt vintern. Föreningsbigården som ligger bakom Örserums Hembygdsgård byggdes under förra våren och sommaren av medlemmarna i Grännaortens biodlarförening. Tanken är att dels ha en gemensam plats att träffas och hålla på med biodlingen och dels att lyfta fram biodlingen för allmänheten. Under flera år i rad är det allt fler som intresserar sig för biodling och går nybörjarkurser. Nästa vecka börjar en ny studiecirkel som Sture leder.

Sture ser bina komma hem med pollen vilket är ett tecken på att drottningen har börjat att lägga ägg. Bina matar sina ägg och larver med pollen. Foto: Erik Hugander

Hälften av all honung som konsumeras i Sverige importeras från utlandet. Det innebär att det inte är några problem att sälja honung som biodlare. I takt med att intresset för dessa intressanta insekter ökar så stiger även efterfrågan på svensk honung. Många konsumenter tycker det är roligt att köpa honung från en biodlare i närområdet. För den som själv vill veta mer om bin och biodling kan höra Sture på långfredagen då han kommer till Örserums hembygdsförening och håller föredrag samt visar bilder. Sture hälsar att det kommer finnas olika sorters honung att provsmaka.

Erik Hugander

Källa: biodlarna.se