Följ oss

FacebookRSS

Gränna Skogsgrupp: Värna Vättern!

Vättern, ett innanhav med klart dricksvatten, ger dagligen tusen och åter tusentals människor frisk vatten. Det lär till och med finnas planer på export av dricksvatten till Europa. Runt denna stora klara sjö finns också en unik natur med stor biologisk mångfald, och stränder, branter och klippor som ger vila och rekreation. Inte bara till oss som bor runt Vättern, utan också till turister som söker sig hit från när och fjärran för att uppleva lugnet och stillheten. Det är ett levande världsarv så värdefullt att de östra Vätterbranterna kommer att utses till biosfärområde av Unesco senare i år. I detta beslut förväntas samhället ta ansvar för ett bevarande av områdets värden inför kommande generationer.

Gränna Skogsgrupp har under 20 år aktivt arbetat för att uppmärksamma och därmed få skydd och reservatsbildningar för den speciella naturen runt Vättern med dess alla specifika arter. När nu målet tycks nära tornar hot upp sig över horisonten i väster. För just här vill nu försvarsmakten kraftigt utöka sina möjligheter att flyga med stridsflygplan, sprida ut flygbränsle och skjuta med en mängd olika slags vapen. Istället för att sanera och ta upp de metaller som redan finns sen tidigare försvarsövningar, vill man fortsätta och utöka verksamheten. Hela 80 av vårens, sommarens och höstens dagar och nätter skall det övas med JAS, Herkulesplan, helikoptrar och annat vi inte ens vet namnet på. Djur, natur och människor livsmiljö lämnas därhän när dessa farkoster med mycket höga bullernivåer (90 dB) tar över. Samtidigt som kommunen vill inbjuda turister till tystnad, så bjuder försvarsmakten in utländska stridskrafter till skjutövningar i och kring Vättern.

Men nu går budkavlen! På plats efter plats runt Vättern sluter människor sig samman till ett sant försvar. Till försvar för naturen, den biologiska mångfalden, dricksvattnet, stillheten och våra barns livsmiljö! Gränna skogsgrupp ger allt stöd till denna kamp!

 

Uttalande från Gränna Skogsgrupps årsmöte