Följ oss

FacebookRSS

Också arrendator: Kostnader att återställa flygfältet

Kommunen glömmer att dra ifrån kostnaderna för att återställa flygfältet till åkermark, tex röjning och plöjning vilket måste dras ifrån det totala värdet vilket herr Brantgården tydligen har missat. Vidare saknas vad jag förstår stödrätter för denna mark vilket sänker värdet ytterligare.

Kommunallagen är tydlig på detta att inte kommunen får ta ut överpris mot sina innevånare.

Också arrendator hos kommunen