Följ oss

FacebookRSS

Höga halter radon i Örserum

12-03-13

Flera hus i Örserum är byggda på jordar som släpper igenom radonhaltig gas. Detta i kombination med att husen blir allt tätare ökar risken för att drabbas av svåra sjukdomar.

 – Se till att mäta erat hus för att få reda på becquerel-värdet, uppmanar Lars-Johan Ekdahl på Jönköpings Kommun som är ansvarig för frågor kring radon i bostäder.

Göran Lindblad från Radonkontroll Certo AB gör en undersökning i en källare för att kolla ifall det läcker in radon. Foto: Tommy Nilsson

Det finns två sätt att få in radongaser i sitt hus. Antingen är huset byggt på mark som läcker radon via genomsläppliga jordarter eller direkt från berget, eller så är huset byggt av blå lättbetong. Den senare varianten var vanlig mellan 1929-1975.

– Många av husen i bygden är ju byggda under den tiden så därför är det vanligt med blåbetong i husen, förklarar kommunens ansvarige när det gäller radon i våra bostäder, Lars-Johan Ekdahl.

Det enda sättet att ta reda på ifall man är drabbad är att mäta becquerel-halten i huset. Gasen luktar nämligen inget och därför kan man inget känna. Kommunen erbjuder i samarbete med ett företag en mätdosa som man kan placera i huset för att få reda på sitt värde.

– Det kostar bara cirka 300 kronor och det måste jag säga är välinvesterade pengar. Det är också viktigt när man säljer sitt hus att man kan uppge vilket becquerel-värde huset har, säger Lars-Johan.

 

Det finns radon i kommunens samtliga delar men inom Vista härad är det bara Örserum och Röttle som är klassade som högriskområden. Högsta värde som är tillåtet i ett nybyggt hus är 200 becquerel per kubikmeter. Faran med radon är först och främst risken för att utveckla lungcancer, är man dessutom rökare är det ännu värre.

– För rökare blir det en kombinationseffekt har studier visat. Bor man i ett radonhus och röker samtidigt ökar risken för lungcancer avsevärt, säger Lars-Johan Ekdahl.

Anledningen till att man får in radongaser i huset kan också vara att man har ändrat på husets ventilation sedan det byggdes. Till en början kanske det var tänkt att ha självdrag genom fönstren men efter att man sätter in nya fönster blir det helt tätt och gaserna stannar inne i huset. Sedan finns det också många som slutat elda så att murstockarna blir kalla. Då upphör ventilationen som är beroende av värmen för att det ska bli ett självdrag också att fungera.

Visar det sig efter en mätning att man har för höga värden finns det flera åtgärder man kan göra för att kunna få ner värdet. Man kan installera ventiler, täta sprickor i grunden där gaser tar sig in eller så kan man installera en så kallad radonsug. Göran Lindblad arbetar med radonsanering på Radonkontroll Certo AB och han berättar att han nyligen var hos en familj i Örserum som hade fått uppmätt 1480 becquerel per kubikmeter. Efter att man installerat en radonsug är värdet nu nere på 60 becquerel per kubikmeter.

– En radonsug suger ut markluften som finns under husets bottenplatta för att sänka trycket. Markluften blåses sedan ut i det fria där den späds ut omedelbart och blir ofarlig, förklarar Göran Lindblad.

Här nedan kan du se Göran Lindblad i en källare i bygden där han förklarar hur man blir av med radon:

…………………………

journalisttommy

…………………………