Följ oss

FacebookRSS

Gränna skogsgrupp: Bortblåst förnuft

Gränna Skogsgrupp har i snart 20 år verkat för de Östra Vätterbranterna som nu av Unesco kommer att utses till biosfärområde. En stor händelse för kommunen och för hela landet. Ett genombrott för naturskyddet i vårt län, och en enorm möjlighet för turistnäringen i vår kommun. Utnämningen har stora möjligheter att ge både arbete och framtida inkomster. Här är både politiker och näringsliv överens. Desto mer snopet och chockerande har det därför kommit att bli för oss som i åratal engagerat oss i denna fråga, att se hur den annars goda vindkraften breder ut sig i just de områden vi skulle locka turister och naturälskare till. I Gränna, i Örserum, Skärstadalen och nu senast vid Landsjön skall dessa 150-250 meters monster placeras. Varför just på de platser som biosfärområdet omfattar? På platser där tystnaden, skönheten och den biologiska mångfalden skulle lanseras i Europa! Vem tjänar på att folk börjar hata vindkraft – kanske kärnkraftsindustrin? Frågan infinner sig: Kan man vara mot kärnkraft, för vindkraft, och ändå säga nej till dess placering i natursköna områden och i närheten av förtvivlade fastighetsägare?

Kärnkraften står i dag för omkring hälften av svensk elkonsumtion. Ungefär lika mycket har vår elkonsumtion ökat sen 70-talet. Faktum är att Sverige i förhållande till andra europeiska länders konsumtion har en stor potential för sparande. Detta kombinerat med en utbyggnad av vindkraften gör det idag möjligt att äntligen inleda kärnkraftsavvecklingen. Ihop med vattenkraft går det att förverkliga drömmen om ett Sverige byggt på enbart förnyelsebar energi, och utan utsläpp av växthusgaser.

Tyskland och Belgien har beslutat om avveckling av kärnkraften. Danmark och Norge har aldrig haft den. Italien, Schweiz, Österrike är exempel på länder som nu deklarerat slutet på den historiska parentes som tillåtits hota både nuvarande och kommande släktled. Tyskland, liksom Sverige en stark industrination, har blivit ett föregångsland. Med sina 20 000 vindkraftverk genererar de elektricitet vilken närmar sig nivåerna på hela den samlade svenska kärnkraften. I stort sett utgör den andra halvan svensk el av reglerbar vattenkraft. Ett utmärkt komplement till vindkraft med andra ord. Också Spaniens storskaliga vindkraftsutbyggnad närmar sig snabbt dessa nivåer. Danmark har redan ca 20 % av sin elkonsumtion från vindkraft. Detta trots att Danmark liksom Tyskland är ett utpräglat slättland. Här har man dessutom sen länge låtit undanta platser som anses skyddsvärda ur naturskyddssynpunkt. Sverige står för, i dessa sammanhang, pinsamma 3-4 %.

De sista årens snabba teknikutveckling, kombinerat med riktiga och framsynta politiska beslut har gett resultat för länder som vågat satsa på miljövänliga alternativ. Men trots att Sverige, som har större yta än Tyskland, är betydligt mindre tättbefolkat, och har en avsevärt bättre vindkapacitet, så fortsätter man hävda kärnkraftens nödvändighet. Och det är naturligtvis så, att skapar man inte successivt alternativ så blir kärnkraften nödvändig. Det är nu vi kan välja! Numera genererar vinden i Sverige produktion motsvarande ett genomsnittligt kärnkraftverk. Men det duger inte i ett längre perspektiv. Om tio kärnkraftverk skall ’väck’ är det nu som politisk framsynthet och klokskap måste träda fram. Lär av Tyskland, ingen vindkraft i skyddsvärda naturområden, ta hänsyn till boende, skapa tydliga regler och ta det politiska ansvaret. Gör om – Gör rätt!

 

Björn Jonasson, Gränna skogsgrupp