Följ oss

FacebookRSS

Roland Björsne: Att bo i glesbygd

Lokal kunskap viktig för en lugn samhällsutveckling

Roland Björsne. Foto: Privat

På vintern var min barndoms sjö direkt livsfarlig. Inflödet kom in från nordvästra delen och utloppet var i sydost. Däremellan gick en undervattenström som försvagade isen. Man kunde aldrig åka skridskor tvärs över sjön. Det visste alla i byn. Man visste också att en dumdristig man drunknat för länge sedan, när han försökte åka där. Alla nykomlingar i byn – finlandsbarn, baltflyktingar, grekiska arbetare med familjer och kringflyttande svenska arbetare informerades samvetsgrant om risken med den dåliga isen.

Här i västra Vista vet vi av erfarenhet var älgdragen går mellan Vätterleden och Hillingevägen, i Flättinge dåne och i Bunnström. Där kör vi försiktigt, när sikten är dålig. Mycket kunskap har samlats genom åren om riskabla sjöar och vägar och om service, hantverkare och byggare som är bra och justa. Det gäller att ta vara på den!

Vi bor i ett ljust och vackert landskap, som av idoga jordbrukare och flitiga fastighetsägare har utformats under årtusenden. Detta vackra kulturlandskap måste vi slå vakt om. Kött och mjölkproduktion har kunnat utvecklas utan att hotas av varg och andra rovdjur. Också häst – och fåravel har kunnat utvecklas i lugn och ro. Vi får hoppas att EU:s rovdjurspolitik inte leder till att utvecklingen avstannar. Ett växande problem är vildsvinens utbredning, som kan hämma både jordbruket och det rörliga friluftslivet och resultera i att mödosamt planerade trädgårdar förstörs. Här behövs ett bredare samarbete mellan jordägare och jaktlag för att kunna hålla vildsvinsstammen på en acceptabel nivå. Vi får hoppas att jägarorganisationernas och LRF:s samarbete bär frukt.

Vindkraft är ett kontroversiellt ämne i vår bygd. Rätt placerade har dock vindkraftverken mycket små negativa miljöeffekter. Vindenergin bidrar positivt till att ersätta de kärnkraftsverk som successivt tjänar ut.

Bilar är nödvändiga för oss som bor i bygden och inte har tillgång till kollektivtrafik. Vi får hoppas att bilarna framöver kan laddas med vindenergi och köpas till överkomliga priser. Här bör samhället kunna agera mer aktivt än hittills. Bensinbolagen borde inte få husera fritt på drivmedelsmarknaden och biltillverkarna borde pressas till att ta fram bilar med alternativa drivmedel och till överkomliga priser.

Nu strålar solen från en klarblå himmel. Vi kan se framemot den vackra våren och den varma sommaren. Privata bekymmer finns naturligtvis alltid, men ser vi ut över världen inser vi nog att vi är lyckligt lottade. Tre fjärdedelar av jordens befolkning har t.ex. brist på vatten!  Att utan risk dricka vatten direkt från kranen kan man göra endast i ett fåtal länder. Vi har också en god luftkvalitet och ett lugnt samhällsklimat.  Detta är goda utgångspunkter för att ytterligare förbättra miljön.

 

Roland Björsne

Roland är filosofie doktor i statskunskap. Han har arbetat med forskning, undervisning och politik. Varit trafiklandstingsråd i Stockholm. Nu är han kommunrevisor i Jönköping, nominerad av Miljöpartiet.