Följ oss

FacebookRSS

Visingsös flygfält riskerar bli åkermark

12-03-08

Visingsös flygfält som drivs av Jönköpings Flygklubb ligger i riskzonen för nedläggning. Jönköpings kommun har nämligen beslutat att marknadsanpassa alla sina arrendeavgifter vilket drabbar många föreningar.

 – Vi är fem personer som jobbar helt ideellt för att hålla flygfältet öppet för främst turister, berättar Ingvar Lif som är irriterad på att kommunen nu vill höja avgiften från knappt 2 000 till över 30 000 per år.

Jönköpings Flygklubbs lilla stuga vid flygfältet. Foto: Nicklas Eriksson

Flygfältet på Visingsö invigdes 1936 som ett nödlandningsfält för postflyget mellan Stockholm och Malmö. Genom åren har militären och kommunen drivit verksamheten och 1991 ingick Jönköpings Flygklubb ett avtal med kommunen om att ta hand om flygfältet och fick på så vis en förmånlig arrendeavgift. Ordföranden i Jönköpings Flygklubb Mikael Zagerholm undrar om Jönköpings kommun känner till upplägget.

 – Kommunen verkar ha glömt att de först skötte fältet fram till 1991 och vi fick ett lågt arrende eftersom vi skulle sköta om driften. Jag tycker det är tråkigt eftersom det är en ideell förening och landningsavgiften täcker knappt dieselkostnaden till traktorn där ute, säger han och menar att avgiften nu blir så hög att man skulle tjäna på att ha fältet i träda och ta in EU-bidrag istället.

Flera grupper såsom Svensk Flyghistorisk Förening, Jönköpings Fågelklubb och Visingsörådet har skrivit in till kommunen för att få dem att rädda flygfältet. Svensk Flyghistorisk Förening menar att det finns ett värde i att bevara de gamla byggnaderna och utrustningen från 30-talet som används än idag. Jönköpings Fågelklubb uppger att flygfältet har blivit viktigt för flyttfåglar som behöver någonstans att mellanlanda. Visingsörådet anser att verksamheten är av stor betydelse för hela ön eftersom den lockar hit turister och att även golfklubben som i sin tur hyr sin mark av flygklubben skulle drabbas om den försvinner. 

Landningsbanan är utmarkerad med rödvita koner. Foto: Nicklas Eriksson

 

Bredvid flygfältet finns golfbanan. Foto: Nicklas Eriksson

Ingvar Lif bor på Visingsö och är medlem i Jököpings Flygklubb. Han är en av de som helt ideellt jobbar med att hålla igång flygfältet.

 – På sommarhalvåret lägger jag två dagar per vecka på flygfältet. Jag tycker att det är dåligt att belasta en ideell förening på det här viset, det påverkar ön med krympande antal medlemmar i golfklubben och färre besökare vilket drabbar hela Visingsö.

Varje gång ett flygplan landar på flygfältet får de betala 60 kronor i landningsavgift. Den avgiften täcker precis de kostnader man har för verksamheten idag. Skulle man höja landningsavgiften för att klara av de nya arrendekostnaderna skulle man behöva höja så mycket att Ingvar Lif inte tror att någon skulle landa där. Varje år landar cirka 250 flygplan på fältet och de flesta kommer från andra orter i Sverige men även från andra länder i Europa.

 

Ett vind-T som visar vindriktningen. Foto: Nicklas Eriksson

Andreas Brantgården är mark- och exploateringschef på Jönköpings kommun. Han berättar att tjänstemännen på kommunen fick i uppdrag av kommunfullmäktige 2010 att marknadsanpassa alla hyror till föreningslivet.

 – Tekniska förvaltningen ska inte subventionera för föreningar. De får söka bidrag från fritidsförvaltningen. Som det är idag betalar Jönköpings Flygklubb 10 öre per kvadratmeter vilket är väldigt lågt.

 

…………………………

 journalisttommy

…………………………