Följ oss

FacebookRSS

Algblomning skylls på dåligt reningsverk

12-03-06

Vid ett möte på måndagen diskuterades reningsverket på Visingsö. Algblomning på Visingsös västra sida antas nämligen vara orsakat av reningsverket.

 – Vi måste bland annat flytta avloppstuben längre bort från land, säger Jan Andersson från Tunnerstads Byalag som en av de åtgärder han tycker borde prioriteras.

Vid den västra stranden på Visingsö var det mycket kladdigt på grund av algerna sommaren 2006. Foto: Privat

Visingsörådet, byalagen, Vätternvårdsförbundet och ansvariga på Jönköpings kommun deltog i det möte om reningsverket på Visingsö som hölls på måndagen på Wisingsö Hotell & Konferens. Det var den varma sommaren 2006 som man upptäckte algblomning utefter Visingsös västra sida. Jan Andersson från Tunnerstads Byalag är samordnare sedan starten för projektet för ett bättre reningsverk.

– Det var en varm sommar och det gick inte att kliva ut i sjön på grund av de kletiga algerna. Det blev akut. Men analyser har visat att utsläppen är väldigt låga så det finns ingen egentlig fara att bada i vattnet men när det blir väldigt varmt är nivåerna tillräckligt höga för att alger ska bildas, säger han.

Jan Andersson är nöjd med det som sades på mötet och att det var så mycket expertis samlat från olika instanser. Enligt honom finns det flera orsaker till algblomningen. Dels mynnar utloppsröret ut i Vättern för nära land. Nu är det bara 100 meter ut från land men Jan Andersson menar att det borde vara på 25 meters djup och då hamnar man cirka 1 800 meter ut. Sedan har det också visat sig att flera fastigheter, däribland äldreboendet Annero, leder ut sin takavvattning till avloppsnätet och på så vis överbelastar reningsverket i onödan. Tidigare var det också så att dammarna vid reningsverket läkte genom vallen men den har man nu förstärkt.

 

Utloppet är för nära land. Foto: Privat

Med på mötet var kommunens VA-chef Roland Thulin. Han medger att ett steg i reningsprocessen har varit underdimensionerat, nämligen den kemiska reningen, vilket man nu ska se över. Däremot är han inte säker på att det är reningsverket som är hela orsaken till algblomningen.

 – Utsläppsvärdena är totalt sett fantastiska, faktiskt de bästa i kommunen. Vi är tveksamma till att det är reningsverket som är hela problemet. Det kan också vara förändringar i miljö- och klimat. Lantbruket kan även vara en bidragande faktor. Nu ska vi bedöma om det räcker att förbättra kemsteget och sedan får vi se om det behövs fler åtgärder, menar han.

 

I början av april kommer man att ha ett öppet möte på Visingsö för att informera de som bor där om hur planerna fortskrider.

 

…………………………

 journalisttommy

…………………………