Följ oss

FacebookRSS

Rapport från Wisingsborgs Grevskaps Intresseförenings årsmöte

12-02-28

 

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening har hållit årsmöte 2012-02-19 i församlingshemmet på Visingsö.

Antal medlemmar i föreningen är ca 40.

Föreningens syfte och mål är att säkra Wisingsborgs slottsruin för framtiden och att denna skall kunna göras till en helt eller delvis användbar byggnad. I anslutning till ruinen avses även att uppföras en tidsenlig byggnad (1600-tal) inrymmande lokaler för olika ändamål.

 

Vid årsmötet valdes till ordförande för kommande verksamhetsår Lars Plühm samt övriga ordinarie ledamöter Christer Claesson, Bertil Rylner, Jan-Åke Emilsson och Ingvar Lif.

 

Efter årsmötesförhandlingarna presenterades och informerades om det prospekt som skall utgöra underlag till en förstudie för projektet.

 

På föreningens hemsida / www.wisingsborgsgrevskap.se/ kommer information om föreningens aktiviteter att presenteras.

Styrelsen för Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening. Ingvar Lif, Bertil Rylner, Jan-Åke Emilsson, Lars Plühm och Christer Claesson. Foto: Privat

Ingvar Lif

Wisingsborgs Grevskaps Intresseförening