Följ oss

FacebookRSS

Kommunfullmäktigedebatt om Vätterövningar

Kommunalrådet Ann-Marie Nilsson fick svara på frågor om hur Jönköpings kommun hanterar frågan med Försvarsmaktens planer på att utöka antalet målskjutningar över Vättern. Miljöpartister och vänsterpartister tyckte att för lite görs.

Det centerpartistiska kommunalrådet Ann-Mari Nilsson fick svara på frågor kring försvarets planerade övningar. Foto: Jönköpings kommun

Inför kommunfullmäktiges möte på torsdagskvällen hade vänsterpartisten Jerry Hansson ställt en fråga till Ann-Marie Nilsson, kommunalråd för Centerpartiet, om hur man arbetar med frågan om försvarets planer på att utöka sina skjutningar över Vättern. I interpellationsdebatten var Vänsterpartiet representerade av Kenneth Kindblom som frågade, hur agerar Jönköpings kommun och på vilket sätt.

 – Genom Miljönämnden har Jönköpings kommun agerat i frågan på ett föredömligt sätt. De har pekat på en rad punkter där Försvarsmakten måste komplettera sin ansökan. Till exempel bullerpåverkan på Visingsö, hur det påverkar djurhållning, natur och friluftsliv och förståss vilken påverkan det ger på dricksvatten genom de föroreningar det kan bli av det här, svarar Ann-Marie Nilsson och tillägger att Miljönämnden också begärt att få bli en remissinstans när det blir en prövning hos Länsstyrelsen i Västra Götaland som är de som behandlar tillståndsansökan. Man har även fått ett löfte om att bli remissinstans.

Kenneth Kindblom påpekar att Jönköpings kommun är den största kommunen runt Vättern och att det ger oss ett stort ansvar. Christina Karlsson från Miljöpartiet deltog också hon i debatten och hon ser allvarligt på försvarets planer eftersom de inskränker på tysta områden och flera riksintressen.

 – Bombningar innebär betydande utsläpp av tungmetaller och även flygbränsle men också buller och tryckvågor som påverkar livet i Vättern. Det är viktigt att kommunen tar ställning mot utökade bombningar i Vättern, sade hon.

…………………………

 journalisttommy

…………………………