Följ oss

FacebookRSS

Salamanderdammar ska rädda groddjuren

Claes Hellsten från Gränna Skogsgrupp har varit med och grävt dammar i skogarna i bygden. Tack vare dem ska salamandrar och andra groddjur bli vanligare i våra skogar.

 – Utdikningar av våra våtmarker och ett jordbruk som rationaliserats har lett till att många småvatten försvunnit, förklarar Claes.

Sådana här dammar har under hösten grävts i skogarna i Östra Vätterbranterna för att hjälpa groddjuren. Foto: Privat

Under förra hösten grävdes 12 dammar runt omkring i bygden och dessförinnan har länsstyrelsen och några privatpersoner grävt ett tiotal dammar. Anledningen till att man gör den här satsningen är att förr i världen fanns det naturligt små dammar lite här och var i skogar och våtmarker. Efter att skogs- och jordbruket rationaliserats och att befintliga dammar blivit förstörda på grund av gödsling eller att andra arter tagit över har man nu börjat förstå att de djur som lever i dessa vatten är av stor betydelse.

Claes Hellsten visar spår på Åskebäckens is som kan vara utter eller mink. Foto: Nicklas Eriksson

 – Den stora skillnaden blir nog allra främst för insekter och fåglar som hittar till området. Sedan har vi utter och mink som främst lever av groddjur som även de kommer att gynnas, säger Claes Hellsten från Gränna Skogsgrupp.

I en sådan här damm kan man hitta arter som till exempel skalbaggen gulbrämad dykare, rygg- och buksimmare, skinnbaggar och större- och mindre vattensalamander. Den mindre vattensalamandern är ganska vanlig medan den större finns inom några kärnområden i Sverige. Till exempel här mellan Omberg och Huskvarna är den ganska vanlig.

 

Claes Hellsten på en frusen damm vid Åskebäcken utanför Ölmstad. Om några månader har förhoppningsvis salamandrarna hittat hit. Foto: Nicklas Eriksson

Det är Gränna Skogsgrupp som tillsammans med Världsnaturfonden WWF leder projektet med att få till fler småvatten. Det är en del av ett vattenprojekt inom Östra Vätterbranterna.

 – Man gräver ett hål i marken och sedan fylls vatten på naturligt genom bäckar eller grundvatten. Salamander finns i området och letar sig sedan dit. De lägger ägg under våren och vi kommer då att göra en inventering för att se resultatet, berättar Claes.

Det är viktigt att det inte finns någon fisk eller kräftor i dammarna eftersom de äter salamanderns ägg och att det finns flera dammar i ett område för att säkra att inte en population är beroende av en viss damm.

 

Claes Hellsten berättar att i Skåne har man fått tillbaka vit stork efter att man har återställt våtmarker där. Här i våra bygder fanns förr enkelbeckasin, storspov och kornknarr och han hoppas få se dem tillbaka i framtiden.

 – En del arter kommer att kunna ta sig tillbaka på sikt men det kommer att krävas fler åtgärder, menar han.

 

…………………………

 journalisttommy

…………………………