Följ oss

FacebookRSS

SM-flygningar över Ölmstadbygden

Första flygningen av SM i Ballongflyg genomfördes över Ölmstad och Bunn på måndagsmorgonen. Den var uppdelad i tre deltävlingar och första vanns av Jan Balkedal från Stockholm.

På eftermiddagen vid två-tiden var det dags att ge sig upp i luften igen då i trakterna kring Wiredaholms golfbana.

Foto: Tommy Nilsson

Den första flygningen bestod av tre olika deltävlingar. För det första skulle piloterna efter start nå ett givet mål och där var Stockholmspiloten Jan Balkedal närmast med 2,60 från målet, därefter var det dags för ett moment som kallas för Elbow, det går ut på att ändra sin kurs så mycket som möjligt. I sista momentet skulle man nå ytterligare ett mål som de fick medan flygningen pågick.

De tävlande måste följa en rad regler och respektera både maximihöjden inom tävlingsområdet och framförallt inte flyga för lågt inne i så kallade ”PZ-områden”, där det finns djur som kan bli skrämda eller där de tävlande av andra anledningar inte får flyga för lågt. Tävlingsledningen har i förväg talat om var i tävlingsområdena PZ-områdena ligger. De tävlande är skyldiga att markera alla PZ på sina kartor. Även om ballongerna övervakas av observatörer från tävlingsledningen, så kan det vara svårt att avgöra om de flugit för lågt inom förbjudna områden.

Säkerhetsansvarige Lennart "Bullen" Ottosson och tävlingsledare Ingemar Lilja visar upp GPS-utrustningen som ska provas under SM. Foto: Håkan Wasén

De tävlande får nu pröva så kallade ”loggers”, en bärbar GPS som med hjälp av så kallade GPS-satelliter ger besked om var den tävlande ballongen befinner sig. GPS-datorn lagrar både ballongens flygsträcka och flyghöjd.

 Tävlingsledaren Ingemar Lilja tror även att ”loggers” kommer att motverka frestelsen att flyga i strid mot reglerna eftersom tävlingsledningen i efterhand kan se om en ballong flugit för högt eller flugit inne i ett förbjudet område.

”Loggers” kan på sikt också göra det lättare för de tävlande. De tävlande i SM kastar idag så kallade ”markers”, påsar med tyngd och en lång svans av ballongtyg, så nära tävlingsmålen som möjligt. Därefter mäts avståndet in till målet med hjälp av tävlingsledningens observatörer. I framtiden kan det räcka med att trycka på en datorknapp på en ”logger” som då registrerar hur nära målet ballongen lyckats komma .

– ”Loggers” har börjat införas vid stora tävlingar i Europa och svenska piloter måste få möjligheten att träna på att använda den, säger tävlingsledaren Ingemar Lilja.

 

SM i Ballongflyg. Foto: Tommy Nilsson

 

SM i Ballongflyg. Foto: Tommy Nilsson

 

SM i Ballongflyg. Foto: Tommy Nilsson

 

SM i Ballongflyg. Foto: Tommy Nilsson

 

SM i Ballongflyg. Foto: Tommy Nilsson

 

SM i Ballongflyg. Foto: Tommy Nilsson

 

SM i Ballongflyg. Foto: Tommy Nilsson

 

SM i Ballongflyg. Foto: Tommy Nilsson

 

SM i Ballongflyg. Foto: Tommy Nilsson

 

 

…………………………

 journalisttommy

…………………………