Följ oss

FacebookRSS

Flera hundra jobb till Gränna

Tasman Metals från Kanada planerar att öppna ett dagbrott norr om Gränna vid Norra Kärr. Vid ett möte i Grenna kulturgård fick företaget berätta om sina planer i en nästan fullsatt sal.

 – Förutom arbeten i direkt anslutning till den planerade brytningen kommer många jobb att skapas hos restauranger, hotell och inom transportbranschen, berättar projektledaren Henning Holmström.

Geologen Magnus Lejd visar detaljer på en geologisk karta. Foto: Tommy Nilsson

Intresset hos Grännabor och andra var stort när Tasman Metals Ltd under torsdagskvällen inbjöd till en informationsträff om den planerade gruvdriften vid Norra Kärr. Med på mötet var vd Mark Saxon och vd:n för det svenska dotterbolaget, Tasmet AB, Folke Söderström var också där tillsammans med Henning Holmström som leder projektet och geologen Magnus Lejd. Till en början gav Mark Saxon en introduktion till hur företaget ser ut och vad de jobbar med. Företaget har ett fokus på så kallade sällsynta jordartsmetaller som är väldigt eftertraktade. De jobbar främst i Skandinavien med projekt i Finland, Norge och Sverige.

 – Nästa steg är att utreda om det går att utvinna fyndigheten med vinst och utan för stor påverkan på naturen, förklarade Mark Saxon. 

 

Mark Saxon och Henning Holmstrom fanns med vid informationsmötet. Foto: Tommy Nilsson

Man behöver sällsynta jordartsmetaller till många av de nya teknologierna såsom hybridbilar, solcellspaneler, mobiltelefoner och lågenergibelysning. De här metallerna bryts idag så gott som uteslutande i Kina. Tidigare har de exporterat metallerna runt hela världen men sedan några år tillbaka har kineserna själva visat stort intresse för metallerna. Därför har priserna också skjutit kraftigt i höjden med flera hundra procent. Brytningen i Kina sker ofta också under miljövidriga förhållanden där stora områden blir förgiftade. Geologen Magnus Lejd berättar att en av riskerna med en sådan här brytning är ifall det finns radioaktiva mineraler som kan smitta grundvattnet.

Magnus Lejd visar ett av de borrprov de tagit i området kring Norra Kärr. Foto: Tommy Nilsson

 – Fördelen med Norra Kärr är just att Uranium och Torium inte finns i området. Det gör att det reningsverk som vi tänker installera ska kunna rena allt vatten, säger han.

 

 

Projektledaren Henning Holmström berättade att om allt går som de vill hoppas han att verksamheten kan dra igång under 2016-2017. Men det är mycket som ska hända innan de är där.

 – Först måste vi ansöka om en så kallad bearbetningskoncession, det innebär att vi får ensamrätt i 25 år. Men det ger oss ingen rätt att påbörja själva brytningen. Därefter ska vi ansöka om tillstånd enligt miljöbalken att få påbörja själva brytningen, berättar Henning.

Det var så gott som fullsatt i Grenna Kulturgård på torsdagens möte. Foto: Tommy Nilsson

Till ett sådant här projekt är det mycket som krävs. För det första måste man ha själva dagbrottet, sedan ska ett anrikningsverk och ett extraktionsverk byggas. Runt anläggningen behövs olika typer av byggnader för till exempel kontor och tankningsanläggningar. Det behövs ett sandmagasin, någonstans att lägga de bergmassor som blir över och till detta kommer nya vägar som måste byggas till anläggningen.

 

Företaget beräknar att gruvan har en livstid på cirka 40 år. Efteråt finns det olika lösningar för att ta hand om dagbrottet.

 – Utanför Rättvik har man skapat en friluftsteater i det gamla kalkstensbrottet Dalhalla, man skulle även kunna fylla dagbrottet med vatten och på så vis skapa en konstgjord sjö, förklarar Henning Holmström.

 

Mot slutet gavs tillfälle att ställa frågor till Henning.

Grundvattennivån kommer att sänkas i området eftersom ni måste pumpa bort allt vatten nere i dagbrottet. Kommer närliggande fastigheter att drabbas?

Det finns egentligen endast ett par fastigheter i området och om de skulle bli av med sitt vatten får vi se till att dra kommunalt vatten dit.

Hur ser det ut med arbetstillfällen?

Det är svårt att svara på men liknande gruvor har skapat cirka 200-300 jobb.

…………………………

 journalisttommy

…………………………