Följ oss

FacebookRSS

J-G Forsberg: Vindkraftverk och miljö

Den explosionsartade nyetableringen av  vindkraftverk håller på att bli en  landskapskatastrof i vårt land.  Född och uppvuxen i Gränna och med starka band till  denna bygd, inklusive landskapets skönhet, är det med förfäran jag under besök de senaste åren upplevt hur vindkraftverken breder ut sig på Visingsö och  i trakterna kring Brahehus. Det är obegripligt hur myndigheterna kunnat acceptera placeringen av dessa sterila, främmande, vita pelare med snurra i toppen, i en miljö som är en bland de skönaste i hela vårt land. Har omsorgen om  skönheten i Grännabygden, inklusive Visingsö, helt uppgivits till förmån för miljö och  vinstintressen?

Det vackra västgötska landet i väster får nu se sig  i bakgrunden av nya tiders förfulande skapelser.  Det  är svårt att förstå att något så missprydande för Grännabygden och trakten däromkring, som vindkraftverken nu är, skulle fått byggnadstillstånd om miljöaspekten inte varit aktuell.

 

John-Gunnar Forsberg

Dalby