Följ oss

FacebookRSS

Inger Andersson: Vad är hembygd för dig?

Tankar inför en hembygdsförenings 100-åriga tillvaro

 

Inger Andersson. Foto: Privat

I dagarna går Grenna Hembygdsförening in i ett nytt århundrade. I samband med detta går osökt min fundering i dessa banor: Vilken är en persons hembygd? Många uttrycker sig som att de inte har någon sådan. Kanske har man flyttat många gånger, kanske bor man på en plats där man inte är född? Som jag ser är dessa argument inte hållbara, för vad man känner inom sig är det som räknas.

När embryot till det som skulle bli Grenna Hembygdsförening föddes år 1912, samlades några få personer, varav en kvinna, i en styrelse. Man ville arbeta för den bygd man befann sig i, vilken inte i alla fall sammanföll med de ingående ledamöternas födelsebygd. Man ville göra det trivsamt, man ville bevara fastigheter och föremål för framtiden för att genom dessa förstå något av historien som var eller varit. Man forskade i arkiv, man tolkade gamla texter och förmedlade till dem som ville veta. Drivkraft många gånger, då som nu, var att den som letar är genuint intresserad själv och kan helt enkelt inte hålla inne med vad man finner, utan låter andra få del av det. Hembygdsrörelsen i landet har haft och har många sådana eldsjälar och Grenna Hembygdsförening är inget undantag. Med sina 100 år är föreningen en av de äldsta i länet. Genom dess ideella arbete har ett fantastiskt museum; Stiftelsen Grenna Museum vuxit fram. Vårt uppdrag och museets uppdrag sammanfaller i att söka, sammanställa, bevara, undervisa.

Själv är jag mycket angelägen om den bygd jag bor i nu, för här trivs jag. Jag vill att vi ska känna till lite om dess historia för att få vetskap om varför vissa saker är på ett visst sätt och vad och vilka som påverkat miljön vi bor i, men jag vill också att vi tillsammans ska forma vår ort så den fungerar bra för framtida innevånare i vår ”stad” och att orten ska växa, i utkanten av storkommunen Jönköping.

Personligen är jag inte född i Gränna, utan har bott på två orter före min tid i Gränna. Men jag säger med stolthet att Gränna är min hembygd, här vill jag leva.

Grenna Hembygdsförening har många hundra medlemmar, boende i Gränna och på andra orter. Inför årsmötet som hålls på Gränna stads födelsedag den 24 januari 2012 kommer den 58:e upplagan av årsboken Ett Solvarv I Gränna, ut. Innehållet är mycket varierat.

Personligen önskar jag Grenna Hembygdsförening Ett Gott Nytt År och Sekel! Jag rekommenderar läsare att gå in på www.grennahembygd.se för att läsa om vad som gjorts och vad som görs inom föreningen. Inför årsmötet kommer hela programmet för 2012 att ligga färdigt.

Gränna i januari 2012

Inger Andersson

 

Inger Andersson bor i Uppgränna. Hon arbetade tidigare som lärare vid Ribbaskolan och har varit ordförande i Grenna Hembygdsförening.