Följ oss

FacebookRSS

Kaxholmens sortergård tar över för Huskvarnas

Huskvarna sortergård ska byggas om för att kunna ta emot mer avfall. Under tiden hänvisas Huskvarnaborna till bland annat Kaxholmens sortergård.

 – Det bästa är om man försöker åka på vardagarna istället för på lördagen om man inte vill trängas, säger Håkan Karlsson som är ansvarig för sortergårdarna på Jönköpings kommun.

Det kommer att bli ett ökat tryck på Kaxholmens sortergård under det närmaste dryga halvåret. Foto: Tommy Nilsson

Från och med idag den 16 januari kommer Huskvarna sortergård vara stängd för ombyggnation fram till slutet av september. Medan den byggs om hänvisas de som bor i Huskvarna till närliggande sortergårdar. Eftersom många kommer att åka till Jönköpings sortergård under den tiden har man beslutat att utöka öppettiderna på Hults och Kaxholmens sortergårdar.

 – Kaxholmens sortergård kommer att vara öppet längre och under fler dagar under den här perioden. Måndag, tisdag och torsdag är det öppet 8-19 och lördagar 9-13, förklarar Håkan Karlsson på Jönköpings kommun.

 

Tidigare fanns det ett förslag från politikerna i tekniska nämnden att man i Kaxholmen enbart skulle kunna slänga trädgårdsavfall vid sortergården, något som man sedan backade från.

 – Det är så att man behöver kunna sortera i fler fraktioner men i Kaxholmen finns inte plats för att bygga ut sortergården. Men efter att politikerna drog tillbaka sitt förslag är verksamheten i Kaxholmen inte längre hotad, menar Håkan.

 

Håkan uppmanar även Kaxholmsborna att utnyttja återvinningsstationerna mer för att avlasta sortergårdarna. Och för att det inte ska bli totalt kaos till våren när alla vill bli av med sitt trädgårdsavfall kommer man att tillfälligt ta emot Huskvarnabornas trädgårdsrester vid gamla Kungsängsskolan senare i vår.

…………………………

journalisttommy

…………………………