Följ oss

FacebookRSS

Kritik kring ny vindkraftspark

Planerna på en ny vindkraftspark norr om Landsjön väcker frågor från Gränna skogsgrupp och från boende i Kaxholmen. Lasse Söderström från Gränna skogsgrupp ifrågasätter hela systemet med var vindkraftverk placeras.

 – Som det är idag är det rena Klondike. Självklart tackar markägarna ja till hundratusentals kronor. Idag är det bara pengarna som styr, menar han.

Planerna på en vindkraftspark är ifrågasatta. Foto: Olof Fröberg

Den nya vindkraftsparken som FreeWind Vindkraftutveckling planerar norr om Landsjön i området kring Mykinge ifrågasätts av bland annat Gränna skogsgrupp. De anser att man på regeringsnivå borde bestämma vilka områden i Sverige som ska ha vindkraft och vilka som inte ska ha det.

 – Sköter regeringen det och gör en grundlig utredning får man godta att vissa naturvärden förstörs, då ska man inte kunna säga något. Men nu ploppar de ju upp lite här och var. Den här frågan måste skötas nationellt och inte lokalt, säger Lasse Söderström på Gränna skogsgrupp.

 

Även Gränna skogsgrupps ordförande Sofia Pallander ställer sig frågande till det hela.

 – Jag är för vindkraft men i närheten planeras ju redan för en ännu större vindkraftspark. Ju fler vindkraftverk i samma område desto större blir motståndet från allmänheten, och det är inte bra för vindkraften i stort, förklarar hon.

Hon säger också att vi behöver satsa på förnyelsebar energi men att just nu går det för fort.

 – Man måste utreda flera konsekvenser än buller och skuggor. Att bygga en vindkraftspark för med sig mycket med nya vägar, förändrad hydrologi, alltså hur vattnets rörelser blir förändrade med mera, tillägger hon.

 

Lars-Göran Johansson vill inte bli störd av blinkande lampor. Foto: Tommy Nilsson

Lars-Göran Johansson bor på höjderna ovanför Kaxholmen och har fri utsikt över Landsjön. Klara nätter ser han till och med hur vindkraftverken borta vid Gränna blinkar med sina röda varningsljus. Och det är främst det som han oroar sig för när det gäller den planerade vindkraftsparken.

 – Det bästa vore om man tog bort lamporna. Blir det nya vindkraftverk på andra sidan Landsjön kommer de att blinka hela nätterna, säger han.

Han är också missnöjd med hur Södra Vindkraft som håller i den stora parken som ska byggas sydost om Skärstad har skött sitt arbete.

 – Vi fick papper där vi fick påpeka våra synpunkter men efter det har ingen hört av sig. Jag hoppas att det blir bättre med det nya projektet på andra sidan sjön. En annan sak som jag inte förstår är det biosfärområde som planeras kring östra vätterbranterna. På det möte som vi var bjudna till sa de att naturen skulle bevaras så att man skulle locka eko-turister dit för att se den orörda naturen. Det är väl inga tyskar som vill komma och titta på vindkraftverk, menar Lars-Göran.

 

………………………..

journalisttommy

………………………..