Följ oss

FacebookRSS

En närboende: Dåligt skött vindkraftsutredning

Bullerutredningen som FreeWind gjort består av att Magnus Larsson använt sig av ett dataprogram, där han ritat in vindkraftverken och gjort en cirkel runt för att visa hur ljudet sprider sig. Detta utan att ta hänsyn till flera viktiga parametrar, bl.a. vindriktning, ljudspridning vid olika väderlek eller terrängens beskaffenhet. Dessutom är det anmärkningsvärt att den som har ekonomiska intressen själv gör en bullerutredning. Det är klart att det blir under tillåtna gränsvärden då ! Redan idag finns en bullernivå på ca 40 decibel från motorvägen som ligger närmare flera permanentboende och har en lägre bullernivå än vindkraftverken kommer att ha.
 
En närboende