Följ oss

FacebookRSS

Ny vindkraftspark planeras norr om Landsjön

På Vätterns östra branter strax norr om Landsjön planerar FreeWind Vindkraftutveckling att bygga upp till sex nya vindkraftverk. Det blir den andra vindkraftsparken i Skärstad om allt går enligt planerna.

– Vi har påbörjat samrådsprocessen och berörda markägare är informerade, berättar Magnus Larsson på FreeWind Vindkraftutveckling.

Fotomontage från badplatsen i Kaxholmen. Foto och montage: FreeWind Vindkraftutveckling

I maj förra året beslutade kommunfullmäktige att säga ja till en vindkraftpark med upp till 18 vindkraftverk strax sydost om Skärstad. Nu visar det sig att det kan bli ytterligare vindkraftverk i området kring Skärstad. Det är företaget FreeWind Vindkraftutveckling som vill placera upp till sex vindkraftverk på vätterbranterna norr om Landsjön. Höjden på verken blir maximalt 150 meter om man räknar med vingbladen.

 – Vi har gått ut med förfrågningar till försvaret, Luftfartsverket och telekomföretagen och de har inte haft några invändningar, förklarar Magnus Larsson som driver företaget FreeWind Vindkraftutveckling.

 

Fotomontage från vägen sydost om Skärstad. Foto och montage: FreeWind Vindkraftutveckling

Hela området kring de östra vätterbranterna är mycket gynnsam för att placera vindkraftverk. Uppe vid Brahehus finns sedan knappt ett år tillbaka 13 vindkraftverk och upp till 18 ska som sagt byggas sydost om Skärstad.

 – Det kan både vara positivt och negativt med ytterligare en vindkraftspark. Men till det positiva hör att när man ändå är igång och bygger nya fördelningsstationer kan man planera så att det går att koppla in elen från båda parkerna på en gång, säger Magnus.

 

Magnus Larsson på FreeWind Vindkraftutveckling. Foto: FreeWind Vindkraftutveckling

I anslutning till den planerade vindkraftsparken finns viktiga naturvärden. Vättern är ett Natura 2000-område och i närheten finns också Säbybranten som planeras att bli ett naturreservat. Men enligt Magnus Larsson har man i sin utredning tagit allt detta i beaktande och menar att man inte kommer att störa naturen. I området bor det inte heller några som kan störas.

Det finns en bullergräns för vindkraftverk på 40 decibel och redan på 500 meters avstånd kommer man under det värdet. Sedan finns ju bullermattan från E4:an som sprider sitt motorljud men det ska inte inverka på beslutsprocessen. Det är enbart ljudet från vindkraftverket som beräknas, om det redan finns buller i området spelar ingen roll. Inga ska alltså störas av verkens buller men de kommer att ses från stora avstånd.

 – Skärstadborna kommer att se det stora fältet sydost om byn och kaxholmsborna kommer att se de som vi planerar norr om Landsjön, berättar Magnus.

 

Under senvintern eller våren planerar FreeWind Vindkraftutveckling att ha en utställning där man visar hur det är tänkt att se ut. Efter att man ha fått in synpunkter från markägare och andra berörda kommer man att under våren lämna in ett slutgiltigt förslag till kommunen.

 – Går allt enligt planerna kan mitt förslag bli godkänt till hösten och under nästa år kan man i så fall börja bygga. Men det är mycket som kan komma i mellan som kan dra ut på tiden, menar Magnus Larsson.

 

…………………………

journalisttommy

…………………………