Följ oss

FacebookRSS

Nu tar Trafikverket över Visingsöleden

Under många år har det diskuterats fram och tillbaka kring ifall staten ska ta över färjetrafiken mellan Gränna och Visingsö. I somras blev det klart, Sveriges största och faktiskt ett av världens största rederier tar nu över verksamheten.

– Nu kan vi komma igång med ombyggnationer av färjelägen och av den befintliga färjan Ebba Brahe, säger Färjerederiets chef Anders Werner.

Johnny Ödéen visar upp de nya kläderna. Foto: Tommy Nilsson

Från och med årsskiftet började avtalet mellan Jönköpings kommun och Trafikverket att gälla. Trafikverket ska fortsättningsvis sköta Visingsöleden, som den nu kallas, på entreprenad. Kommunen är fortfarande huvudman för verksamheten. Det är själva driften och personalansvaret som Trafikverket tar över.

 

Bokningen blir dock kvar tills den nya färjan som är beställd är färdig. Den beräknas vara klar inom cirka två år och kommer att kunna ta ombord 36 bilar. För att klara av en så stor färja behöver man även bygga om i hamnarna. Hela kostnaden tillsammans med en ombyggnation av den största färjan idag, Ebba Brahe, kommer att gå på 180 miljoner kronor.

 

Johnny Ödéen som idag är sjökapten, kommer att gå in som tillförordnad chef för den nya Visingsöleden med ansvar för personalen ombord färjorna. För bokningen kommer André Norberg på Jönköpings kommun även fortsättningsvis att vara chef. Den som pendlar dagligen mellan Visingsö och Gränna kommer till en början egentligen inte att märka någon skillnad alls enligt Johnny Ödéen.

– Det är nog bara färgen på arbetskläderna som kommer att förändras så här i början. Både turlista och priser är som vanligt, förklarar han.

Hur det sedan blir med den saken i framtiden kan inte Johnny Ödéen sia om.

 

 

Länk till tidtabellen som gäller från och med 2012-01-01:

http://www.trafikverket.se/Farja/Farjeleder/Farjeleder-i-ditt-lan/Farjeleder-i-Smaland1/Visingsoleden/Tidtabell-Visingsoleden/

 

………………………..

journalisttommy

……………………….